فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما tag:http://www.facenamachat.ir 2020-12-01T16:38:11+01:00 mihanblog.com برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه استاد شهریار 2019-05-05T08:37:15+01:00 2019-05-05T08:37:15+01:00 tag:http://www.facenamachat.ir/post/7 چت روم برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه استاد شهریارشعرهای عاشقانه شهریار«« از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل »»                                                              & برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه استاد شهریار

http://s9.picofile.com/file/8359502384/4bk9bd17a3a97ee571_800C450.jpg
اشعار شهریار , اشعار کوتاه شهریار , اشعار زیبای شهریار

شعرهای عاشقانه شهریار

«« از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل »»                                     

                                      «« اما چه غم غمی که خدا می دهد به دل »»

«« گریان فرشته ایست که در سینه های تنگ »»                                     

                                      «« از اشک چشم نشو و نما می دهد به دل »»

اشعار شهریار , اشعار کوتاه شهریار , اشعار زیبای شهریار
]]>
برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری 2017-05-21T16:26:14+01:00 2017-05-21T16:26:14+01:00 tag:http://www.facenamachat.ir/post/6 چت روم برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهریشعر کوتاه سهراب سپهریهر که با مرغ هوا دوست شودخوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری

http://s9.picofile.com/file/8295553350/1404Yadi_Az_Sohrab_e_Sepehri.jpg

http://s8.picofile.com/file/8295553376/line11.gif

شعر کوتاه سهراب سپهری

هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود

http://s8.picofile.com/file/8295553376/line11.gif

]]>
مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو 2017-05-13T12:31:36+01:00 2017-05-13T12:31:36+01:00 tag:http://www.facenamachat.ir/post/5 چت روم مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملوشعرهای فلسفی احمد شاملوکوه با نخستین سنگ ها آغاز می‌شودو انسان با نخستین درددر من زندانی ستمگری بودکه به آواز زنجیرش خو نمی کردمن با نخستین نگاه تو آغاز شدم“احمد شاملو“ مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو
http://s9.picofile.com/file/8294843718/images.jpg

http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif

شعرهای فلسفی احمد شاملو

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می‌شود

و انسان با نخستین درد

در من زندانی ستمگری بود

که به آواز زنجیرش خو نمی کرد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

احمد شاملو

http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif

]]>
زندگینامه ، اشعار ، جملات و سخنان حکیمانه ابو علی سینا ابن سینا 2017-05-13T12:19:58+01:00 2017-05-13T12:19:58+01:00 tag:http://www.facenamachat.ir/post/4 چت روم زندگینامه ، اشعار ، جملات و سخنان حکیمانه ابو علی سینا ابن سیناجملات زیبای ابن سیناهیچ چیز بر صحت انسان بیشتر از آن صدمه  نمی زندکه غذا بر روی غذا تناول نماید.“ابن سینا“

زندگینامه ، اشعار ، جملات و سخنان حکیمانه ابو علی سینا ابن سینا

http://s9.picofile.com/file/8294842826/7377.jpg

http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif

جملات زیبای ابن سینا

هیچ چیز بر صحت انسان بیشتر از آن صدمه  نمی زند

که غذا بر روی غذا تناول نماید.

ابن سینا

http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif

]]>
مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوری 2017-05-13T12:09:33+01:00 2017-05-13T12:09:33+01:00 tag:http://www.facenamachat.ir/post/3 چت روم مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوریاشعار و رباعیات خیاماین قافله عمر عجب میگذرددریاب دمی که با طرب میگذردساقی غم فردای حریفان چه خوریپیش آر پیاله را که شب میگذرد“عمر خیام“ مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوری
http://s8.picofile.com/file/8294841784/20160124_22012026.jpg

http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif

اشعار و رباعیات خیام

این قافله عمر عجب میگذرد

دریاب دمی که با طرب میگذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب میگذرد

عمر خیام

http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif]]>
برگزیده معروف ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه خواجه حافظ شیرازی 2017-05-13T12:00:14+01:00 2017-05-13T12:00:14+01:00 tag:http://www.facenamachat.ir/post/2 چت روم برگزیده معروف ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه خواجه حافظ شیرازیزیباترین شعر کوتاه حافظ ما ز یاران چشم یاری داشتیمخود غلط بود آنچه می پنداشتیمتا درخت دوستی کی بر دهدحالیا رفتیم و تخمی کاشتیمگفت و گو آیین درویشی نبودورنه با تو ماجراها داشتیمشیوه چشمت فریب جنگ داشتما خطا کردیم و صلح انگاشتیم برگزیده معروف ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه خواجه حافظ شیرازی
http://s8.picofile.com/file/8294841026/519682591322394102a.jpg

http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif

زیباترین شعر کوتاه حافظ

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود

ورنه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم

http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif

]]>
فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما 2017-04-25T06:27:46+01:00 2017-04-25T06:27:46+01:00 tag:http://www.facenamachat.ir/post/1 چت روم فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نماجهت ورود بروی کلمه چت روم کلیک نمایید!... فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما

http://s4.picofile.com/file/8373665934/facenamachat.png

جهت ورود بروی کلمه چت روم کلیک نمایید!...

]]>